Εδώ θέλουμε να σας παρουσιάσουμε κάποιους από τους πωλητές μας για να πάρετε μια ιδέα για το τι μπορείτε να βρείτε στις αγορές μας. Η λίστα περιέχει πληροφορίες για τις μόνιμες συνεργασίες μας χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως η συμμετοχή σε όλες τις αγορές είναι εξασφαλισμένη. Πάντα προκύπτουν νέες και απρόοπτες συνεργασίες (αν και μόνο προσωρινές) για τις οποίες πάντα θέλουμε να έχουμε χώρο στις αγορές μας. Οι τρεις σημαντικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος πωλητής για να λάβει μέρος στην αγορά μας είναι οι εξής: 1) καλό φαγητό 2) σε προσιτές τιμές και 3) με σεβασμό προς όλους τους κανονισμούς περί υγιεινής και τον καθαρό χειρισμό τροφίμων. 
 
Here we want to present some of our vendors to give you an idea of what you can find at our markets. The list has information about our permanent collaborations, without this meaning that participation in all markets is guaranteed. New and unexpected (although simply temporary) collaborations always come up and we want to have open spaces for them in our markets. The three most important conditions for becoming a vendor are the following: 1) good food 2) affordable prices and 3) respect to the regulations concerning the healthy and clean handling of food.