Το Fork Food Market είναι μια κινητή αγορά φαγητού η οποία οργανώνεται κάποιες Παρασκευές το χρόνο σε διάφορουςχώρους της Λευκωσίας. Οι χώροι επιλέγονται με βάση τον ειδικό τους χαρακτήρα και με την λειτουργία μας παίρνουν μια καινούργια πνοή ζωής. Τα τελευταία χρόνια ο κύριος χώρος που μας φιλοξενεί είναι ο Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας ο οποίος προσφέρει το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την αγορά μας.
 

Από το 2014 που ξεκινήσαμε η ιδέα ήταν να ξεκινήσουμε μία επανάσταση στην Κύπρο όσο αφορά το αντικείμενο που αγαπάμε περισσότερο: το φαγητό! Θέλαμε να εισάγουμε ένα νέο τρόπο παροχής φαγητού, έναν τρόπο ο οποίος ήταν ήδη κοινός και αποδεκτός σε άλλες χώρες. Αυτό ήταν η δημιουργία ενός street food market (αγορά φαγητού) όπου όλοι θα νιώθουν ευπρόσδεκτοι να έρθουν να φάνε καθώς και να απολαύσουν το ποτό τους με μουσική. Πιστεύουμε πολύ ότι το καλό φαγητό πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους και στόχος μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικό φαγητό σε προσιτές τιμές! 
 

Σε κάθε αγορά, 9 με 10 πωλητές έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν το φαγητό τους από μετακινούμενους πάγκους. Πλέον, έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα πωλητών οι οποία μεγαλώνει και δυναμώνει κάθε χρόνο και αποτελείται από άτομα και ομάδες που αγαπούν το φαγητό όσο το αγαπάμε κι εμείς. 


Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε και μπορούμε πλέον να πούμε με σιγουριά ότι το Fork Food Market έχει καταφέρει αυτά ακριβώς που ήθελε. Έχουμε προσφέρει σε χιλιάδες κόσμο μέχρι τώρα μια εναλλακτική διέξοδο στην καθημερινότητα τους και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. 

 

Για ένα συνεχώς βελτιωμένο Fork Food Market και μια συνεχώς εξελισσόμενη σκηνή street food!

Toppings by Gua Bao
Pizza by Aglio, Olio e Peperoncino by Lucia Grasso

Fork Food Market is a moving food market, which is organized on some Fridays of each year in different areas and spaces of Nicosia. The sites are selected based on their specific character and will take on new life with our operation. During the last few years, the main space we inhabit are the Municipal Gardens of Nicosia which offers a most appropriate environment for our market.
 

Since 2014 when we first begun, the idea was to start a revolution in Cyprus for the thing we love most: food! We wanted to introduce a new way of providing food, a way that was already established in other countries. That was to create a food market where anyone would feel welcome to come and have a bite while enjoying some music and drinks. We strongly believe thatgood food should be accessible to everyone and we aim to offer quality food at affordable prices.


In each market, 9 to 10 vendors have the opportunity to offer their food from mobile stalls. A community of vendors has been created, which grows stronger by the year and is made up of people and teams who love food as much as we do. 

 

Eight years have passed since we first started out and we can now safely say that we have achieved the things we wanted! We have offered thousands of people an alternative outlet in their daily lives and we aim to continue doing exactly that.

 

So, here’s to an always improving Fork Food Market and a constantly evolving street food scene!